Tác giả

xem hết

bài viết của Winn Collier

Đấng Chào Đón Mọi Người

Hội thánh chúng tôi nhóm lại ở một trường tiểu học cũ, ngôi trường này đã đóng cửa vào năm 1958 thay vì tuân theo án lệnh hợp nhất của Hoa Kỳ (một đạo luật cho học sinh Mỹ gốc Phi học ở các trường vốn chỉ dành cho người da trắng). Năm sau đó, ngôi trường mở cửa lại…