BẠN CẢM THẤY THẤT VỌNG? KHÔNG SAO CẢ

Đã bao nhiêu lần chúng ta hỏi Chúa: “Tại sao, Chúa ơi? Tại sao?”

Thường thì câu hỏi sâu xa hơn nằm sau những thắc mắc “tại sao” là: chúng ta cảm thấy đau đớn với những gì đang xảy ra, chúng ta biết Chúa là Đấng toàn năng, vì vậy chúng ta không hiểu vì sao Ngài cho phép điều đó xảy đến, tại sao Ngài không khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Tại sao điều này lại xảy ra? Phải chăng Chúa không quan tâm?

Liệu tôi có được cảm thấy thất vọng? Tất nhiên rồi. Liệu chúng ta có thể thất vọng mà vẫn tin cậy Chúa? Được chứ.

Bạn không cô đơn đâu. Đây là 5 người trong Kinh Thánh đã bày tỏ nỗi thất vọng của mình với Chúa, tuy vậy họ vẫn tiếp tục sống cuộc đời đức tin.

Lời nói dối #1

Lời nói dối #1

Đối với Áp-ra-ham, những lời hứa Chúa ban cho ông rất cụ thể: dòng dõi và đất đai, hai điều này kết hợp với nhau làm nên một dân lớn.

Dù ông không sống đủ lâu để nhìn thấy vùng đất đó cũng như dòng dõi đông như sao trên trời, nhưng Áp-ra-ham “tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính” (Sáng Thế Ký 15:6).

Khi bạn nghi ngờ và nản lòng, hãy trở lại với Chúa và lắng nghe điều Ngài phán.

Lời nói dối #2

Bạn có đang trải qua nỗi đau nào đó suốt thời gian dài không?

Dù Gióp được kể là người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời (Gióp 1:8), nhưng ông vẫn không được miễn trừ khỏi vô số đau khổ. Ngay cả khi Gióp đau đớn và dốc đổ nỗi buồn phiền của mình, ông cũng chỉ nói sự thật về Chúa (Gióp 42:7), và biết chấp nhận cả phước hạnh và tai họa từ Ngài (2:10).

Khi cuối cùng Chúa bày tỏ chính Ngài, Gióp đã đáp lại bằng đức tin và sự khiêm nhu, công nhận sự vĩ đại của Chúa và nhận biết mình cần ăn năn (42:1-6).

Khi đối diện với những thử thách và đau khổ, hãy kêu cầu Chúa. Hãy biết rằng Ngài đang tể trị, và Ngài vẫn đang hành động để khiến chúng ta trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ.

Lời nói dối #3

Bạn có đang ở trong giai đoạn chờ đợi, không biết khi nào Chúa sẽ thực hiện kế hoạch của Ngài dành cho bạn không?

Đa-vít biết rằng Chúa đã xức dầu cho ông làm vị vua kế tiếp, nhưng dường như điều đó là không thể khi ông phải chạy trốn để giữ mạng sống mình, thậm chí có lúc ông phải chạy đến trại quân của kẻ thù.

Trong Thi Thiên 13, Đa-vít nhiều lần hỏi Chúa: “Cho đến bao giờ”, và ông trút đổ mọi nỗi sầu khổ trong lòng mình với Chúa. Tuy vậy, Thi Thiên 13 kết thúc bằng việc ông trở về với tình yêu bất diệt của Chúa, cũng như sự cứu rỗi và tốt lành của Ngài.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy những mối đe dọa vây quanh và nỗi sợ hãi như nuốt chửng bạn, hãy nhớ rằng Chúa yêu thương bạn và Ngài giải cứu bạn.

Lời nói dối #4

Bạn có từng trải qua một hoàn cảnh mà bạn nghĩ là chiến thắng, chỉ để đối diện với một kết quả tồi tệ bất ngờ xảy đến?

Sau khi sống sót qua ba năm hạn hán, rồi chứng kiến chiến thắng tại núi Cạt-mên, có lẽ Ê-li đã nghĩ rằng ông cuối cùng đã được bênh vực. Nhưng thay vì vậy, ông đã phải chạy trốn (một lần nữa) để giữ mạng sống. Chắc hẳn ông đã rất thất vọng, đến nỗi cầu xin Chúa cho mình chết (I Các Vua 19:4).

Nhưng Chúa đã chăm sóc nhu cầu thuộc thể của Ê-li, lắng nghe những phiền muộn của ông và bày tỏ cho ông sự hiện diện của Ngài (19:5-14). Sau khi Ê-li được phục hồi, ông đã tiếp tục thực hiện điều Chúa truyền dạy.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, hãy biết rằng Chúa vẫn bên cạnh bạn, Ngài chờ đợi để lắng nghe và chu cấp cho bạn.

Lời nói dối #5

Bạn có từng cầu nguyện cho vấn đề gì đó, chỉ để nhận được điều trái ngược với những gì mình cầu xin chưa?

Khi Chúa Jêsus đến cách vài ngày sau khi La-xa-rơ chết, Ma-thê đã đến gặp Chúa để bày tỏ nỗi thất vọng: “Nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết” (11:21). Tuy vậy, trong giây phút đó, bà cũng bày tỏ đức tin nơi Chúa: “Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy” (11:22).

Ngay cả khi Ma-thê thương tiếc cho cái chết của anh trai mình, dù không biết ý muốn của Chúa Jêsus là gì nhưng bà biết rằng Ngài yêu thương họ (11:3), và Ngài có quyền để làm bất cứ điều gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và anh trai của bà sẽ sống lại vào ngày cuối cùng.

Khi lời cầu nguyện của bạn không được đáp lời, hãy tin nơi quyền năng và kế hoạch của Chúa, và hãy yên nghỉ, biết rằng Ngài đã cứu chúng ta cho cõi đời đời.

Lời nói dối #5

Từ cuộc đời của những nhân vật trên và nhiều cuộc đời khác, chúng ta thấy họ đã đối diện với những thất vọng bằng đức tin và sự vâng lời. Chúng ta học biết rằng chúng ta có thể trình dâng mọi buồn phiền cho Chúa, Ngài nghe lời kêu cầu của chúng ta và Ngài thương xót (Gia-cơ 5:11). Và trong lúc đau buồn, chúng ta vẫn có thể đáp ứng bằng đức tin khi trông cậy Chúa, nhớ lại tình yêu và lời hứa của Ngài dành cho chúng ta là kẻ có lòng tin (Rô-ma 8:37-39).

Lời nói dối #5

Nguồn: https://ymi.today/2021/06/its-okay-to-feel-disappointed/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/