BẠN KHÔNG CẦN LO SỢ KHI CHÚA KÊU GỌI (BÍ QUYẾT TỪ 5 NHÂN VẬT KINH THÁNH)

Khi nghĩ về việc Chúa kêu gọi mình, chúng ta thường nghĩ về chính mình. Chẳng hạn: Tôi có đủ khả năng để làm việc đó không? Và khi điều đó có nghĩa là sẽ đối diện với những thách thức và khó khăn, chúng ta bắt đầu tự hỏi, có thực sự là tôi phù hợp cho việc này không?

Nhưng sẽ ra sao nếu vấn đề thật sự không nằm ở chúng ta, mà nằm ở chỗ học biết Chúa là ai và cách Ngài hành động?

Đây là 5 nhân vật Kinh Thánh đã nhận được sự kêu gọi đặc biệt từ Chúa. Mặc dù hoàn cảnh của họ không hề dễ dàng, nhưng họ đã chọn tin cậy và vâng lời sau khi nghe Lời Chúa và nhìn biết chính Ngài.

Nếu Chúa đang kêu gọi bạn làm điều gì đó mà bạn cảm thấy không thực tế, không dễ chịu hoặc đơn giản là rất khó khăn – hãy mạnh mẽ và vững lòng! Bởi vì Ngài sẽ ban cho bạn những gì bạn cần để hoàn thành.

Gods-Calling_Cover

Gods-Calling_1

Gods-Calling_2

Gods-Calling_3

Gods-Calling_4

Gods-Calling_5

Gods-Calling_6

Nội dung và minh họa: YMI X @by.abigailsetiadi

Chuyển ngữ: Grace Nguyễn

Biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2022/01/you-dont-have-to-be-afraid-of-gods-calling/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/