BIẾT ƠN NGÀI

Bạn đang có những cơ hội mới? Hãy nắm bắt. Bạn đang đối diện với những vấn đề nan giải? Hãy vượt qua bằng sức Chúa. Bạn đang bị ghì kéo bởi những thất bại đau đớn trong quá khứ? Đừng nghĩ đến nữa. Chúa sẽ làm cho tất cả mọi điều đó trở nên ích lợi cho chúng ta và khiến chúng ta kết quả cho Ngài.

Ý tưởng của Chúa khác với ý tưởng của chúng ta. Có những lúc Ngài muốn chúng ta dừng lại để thưởng thức mùi hương của hoa, kiên trì bước qua những rặng núi, chạy và cảm nhận làn gió nhẹ trên những đỉnh núi, và thậm chí, leo xuống khe núi ẩm ướt.

Mặc dù đôi lúc chúng ta cảm thấy như những con đường vòng, nhưng tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Ngài để giúp chúng ta kinh nghiệm sự sống sung mãn mà chúng ta khao khát. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng đích đến không chỉ là đỉnh núi cao, mà là chính Ngài.

Ngài muốn tạo nên trong chúng ta một tấm lòng biết ơn, và chúng ta sẽ nói rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn chi” (Thi Thiên 23:1).

Gratefully-Yours_1

Gratefully-Yours_2

Gratefully Yours_3

Lời thơ: Jose Philip (@mailjosephilip)

Minh họa: Nia Euodia (@niaeuodia)

Chuyển ngữ: Nguyệt Ánh

Biên tập: Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày

Nguồn: https://ymi.today/2021/06/gratefully-yours/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/