CÁCH ĐỂ ĐỨNG DẬY SAU NHỮNG VẤP NGÃ VÀ THẤT BẠI

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không cần cảm thấy như thể chỉ có thể chia sẻ câu chuyện của mình khi đó là câu chuyện thành công. Mọi câu chuyện của quá trình tăng trưởng đều đáng được nghe – bao gồm những thất bại, là điều cần thiết. Bởi vì trong những thất bại của mình, chúng ta học cách để hiểu thấu chiều sâu của ân điển Chúa và nhận được những bài học mà Ngài dạy chúng ta.

Fall-and-Fail_1

Fall-and-Fail_2

Fall-and-Fail_3

Fall-and-Fail_4

Fall-and-Fail_5

Fall-and-Fail_6

Fall-and-Fail_7

Fall-and-Fail_8

Fall-and-Fail_9

Minh họa: YMI x @hello_jayne

Chuyển ngữ và biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2022/11/how-to-fall-and-fail-better-2/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/