NGÀY 3: CẦU NGUYỆN CHO BẠN BÈ CỦA CON

Bên cạnh gia đình, bạn bè có ảnh hưởng quan trọng trên đời sống con cái của chúng ta. Bạn tốt sẽ đem lại niềm vui, sự chia sẻ và phước hạnh cho con. Ngược lại, bạn xấu sẽ dẫn con chúng ta rời xa đường lối Chúa và dễ lầm lạc trong tội lỗi. Con của chúng ta sẽ học hỏi từ bạn bè xung quanh rất nhiều. Do đó, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn con mình từ việc chọn bạn để chơi đến việc làm thế nào để trở thành người bạn tốt và đáng tin cậy. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn của con để tình bạn của con sẽ phát triển trong mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận và làm sáng danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con của con bắt đầu có bạn bè, xin Chúa ban cho con của con những người bạn tốt và có đời sống tin kính. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con của con trong việc chọn bạn để tránh xa những ảnh hưởng bất khiết. Xin Chúa cho con của con không bị tiêm nhiễm những thói xấu. Nguyện xin tình yêu của Chúa tuôn đổ qua con của con để con của con cũng biết yêu thương và giúp đỡ bạn của mình. Xin Chúa dạy dỗ và cho con của con kinh nghiệm niềm vui và phước hạnh của tình bạn chân thật, tốt đẹp và cùng nhau làm vinh hiển danh Ngài.

Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt (I Cô-rinh-tô 15:33).

Đọc các nội dung khác về chủ đề nuôi dạy con cái tại: https://vietnamese-odb.org/cung-con-truong-thanh/

Ngày 4: Cầu Nguyện Cho Tương Lai Của Con