NGÀY 4: CẦU NGUYỆN CHO TƯƠNG LAI CỦA CON

Có thể nói ngay từ khi biết mình mang thai, cha mẹ đã bắt đầu nghĩ về tương lai của con với biết bao mong ước và hy vọng tốt đẹp. Nhưng giữa cuộc sống bấp bênh với vô số điều vượt tầm kiểm soát, không ít cha mẹ cảm thấy lo lắng cho tương lai của con, đặc biệt khi con cái dần dần sẽ rời xa vòng tay của cha mẹ để có cuộc đời của riêng mình. Nhưng thậm chí khi con còn quấn quýt bên cạnh thì cha mẹ cũng không thể ở bên con mọi lúc mọi nơi. Vì thế, thật quan trọng để phó thác tương lai của con vào bàn tay của Đấng đã tạo dựng con và có kế hoạch cho cuộc đời con ngay cả trước khi con thành hình trong lòng mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Ngài có chương trình tốt đẹp cho cuộc đời con của con và con chỉ biết phó thác tất cả trong sự chăm sóc và lo liệu của Ngài. Xin ý Chúa được nên trên đời sống của con cái con. Dầu con của con vẫn còn ở trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ, nhưng năm tháng sẽ trôi qua rất nhanh và những gì trong hiện tại có thể ảnh hưởng đến tương lai con của con. Vì vậy, con cầu nguyện trình dâng cho Ngài về định hướng tương lai của con cái con trong vấn đề học hành, nghề nghiệp và hôn nhân. Xin giúp con của con mỗi ngày lớn lên sẽ nhận biết sự tể trị của Chúa để học biết tin cậy và thuận phục ý muốn Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng”. Giê-rê-mi 29:11

Đọc các nội dung khác về chủ đề nuôi dạy con cái tại: https://vietnamese-odb.org/cung-con-truong-thanh/

Ngày 5: Cầu Nguyện Cho Tính Cách Của Con