NGÀY 5: CẦU NGUYỆN CHO TÍNH CÁCH CỦA CON

Tính cách của trẻ được hình thành qua sự dạy dỗ của cha mẹ và ảnh hưởng của những người xung quanh. Khi còn nhỏ, con tiếp xúc với những người trong gia đình và học từ người lớn. Khi đến tuổi đi học, con học từ thầy cô, bạn bè. Con cũng học từ phim ảnh hay những gì con quan sát thấy ngoài xã hội. Vì vậy, cha mẹ rất cần quan tâm để giúp đỡ con bởi vì tất cả những điều đó sẽ định hình nên tính cách lâu dài của con.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con của con phát triển những tính cách tốt như can đảm, tự lập, khiêm nhường, kiên nhẫn, yêu thương. Và xin cũng giúp con của con biết kiềm chế sự nóng giận, biết chia sẻ với mọi người. Xin ban cho con của con có sự khôn ngoan để phân biệt điều đúng, điều sai và biết đưa ra những lựa chọn đẹp lòng Ngài để kinh nghiệm phước hạnh của Chúa ngay từ tuổi thơ ấu. Xin giữ con của con để không bị tiêm nhiễm những ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh, bạn bè, xã hội. Xin giúp con trở thành tấm gương tốt cho con cái, cũng như có sự dạy dỗ và kỷ luật thích hợp để con của con trở nên người đẹp lòng Chúa. Xin dùng con như một công cụ để con của con nhận biết Ngài và hiểu tấm lòng của Ngài.

Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.” Ma-thi-ơ 5:48

Đọc các nội dung khác về chủ đề nuôi dạy con cái tại: https://vietnamese-odb.org/cung-con-truong-thanh/

Ngày 6: Cầu Nguyện Cho Đức Tin Của Con