NGÀY 2: CẦU NGUYỆN CHO VIỆC HỌC CỦA CON

Áp lực học hành đang là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và tinh thần của rất nhiều trẻ em trong độ tuổi đi học, đôi khi cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng. Ở một khía cạnh nào đó, áp lực đó xuất phát từ ý định tốt đẹp của cha mẹ nhưng sự kỳ vọng của cha mẹ đôi khi trở thành gánh nặng đối với con cái. Áp lực đó càng lớn đối với trẻ em ở khu vực thành thị. Là cha mẹ Cơ Đốc, đâu là thái độ chúng ta cần có đối với việc học của con? Hãy xin Chúa hướng dẫn bạn trong việc khám phá tiềm năng của con và giúp con phát triển dựa trên khả năng Chúa ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con của con có sự khôn ngoan và thông sáng để có thể tiếp thu những kiến thức ở nhà trường và hoàn thành tốt việc học. Xin giúp con của con học biết nương dựa nơi sự khôn ngoan của Ngài và tin cậy Ngài trong việc học, đặc biệt khi đối diện với những môn học khó và những kỳ thi đầy căng thẳng. Xin giúp con của con biết cách sắp xếp thời gian, cũng như kỷ luật và siêng năng trong việc học để có kết quả tốt nhất trong khả năng Chúa ban. Xin giúp con của con cũng học hỏi và bày tỏ những phẩm chất tốt đẹp như lễ phép, tôn trọng, biết giúp đỡ và chia sẻ để bày tỏ nếp sống khác biệt tại nhà trường. Xin tiếp trợ cho gia đình con để có đủ điều kiện cho con của con học tập và phát triển dựa trên khả năng Chúa ban. Con cũng cầu nguyện cho các thầy cô đang dạy dỗ con của con để họ sẽ luôn yêu thương, kiên nhẫn và để lại ảnh hưởng tốt đẹp đến học trò của mình, chứ không chỉ truyền đạt kiến thức.

Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức. Châm ngôn 1:7

Đọc các nội dung khác về chủ đề nuôi dạy con cái tại: https://vietnamese-odb.org/cung-con-truong-thanh/

Ngày 3: Cầu Nguyện Cho Bạn Bè Của Con