CƠ ĐỐC NHÂN CÓ NÊN TIẾP TỤC NHÓM LẠI BẤT CHẤP ĐẠI DỊCH COVID-19?

Tác giả: Leslie Koh – Our Daily Bread Ministries

Nguồn: https://ourdailybread.org/spotlight-should-christians-still-gather-despite-covid-19/

Biên dịch: Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày

Trong những tuần gần đây, một trong những câu hỏi khó nhất mà các hội thánh ở Singapore phải đối diện là: Cơ Đốc nhân có nên tiếp tục các buổi nhóm tại nhà thờ không?

Câu trả lời thật không dễ dàng. Tùy thuộc bạn theo quan điểm nào, cả “nên” và “không nên” đều là câu trả lời hợp lý (mặc dù bên còn lại cho là không hợp lý!).

Nhiều người nghĩ rằng hội thánh nên thực hiện trách nhiệm xã hội và tạm ngừng tụ tập đông người để giảm thiểu sự lây lan của Covid-19. Những người khác lại cho rằng Cơ Đốc nhân nên tiếp tục nhóm lại vì đó là vấn đề nguyên tắc và đức tin, miễn sao thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Hiện tại, nhiều hội thánh đã tạm ngưng các buổi nhóm, và tín hữu đang “tham dự” các buổi thờ phượng trực tuyến. Còn một số hội thánh vẫn tiếp tục nhóm lại.

Vậy thì, đâu là phản ứng đúng đắn? Có lẽ chúng ta nên quay trở lại với câu hỏi sâu xa hơn và căn bản hơn: Vì sao chúng ta nhóm lại?

Đọc những phần Kinh Thánh nói về việc nhóm lại của con dân Chúa, chúng ta sẽ bức tranh rõ ràng hơn về lý do các tín hữu nhóm lại:

Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

Khi anh em nhóm lại, người thì có bài thánh ca, người thì có lời dạy dỗ, người thì có sự mặc khải, người thì có tiếng lạ, người thì có sự thông dịch tiếng lạ. Hãy thực hiện tất cả để xây dựng Hội Thánh. (I Cô-rinh-tô 14:26)

Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện… Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh. (Công Vụ 2:42-47)

Những câu Kinh Thánh này và một số câu khác cho chúng ta biết những điều diễn ra khi con dân Chúa nhóm nhau lại:

  • Họ thờ phượng và ca ngợi Chúa, luôn ghi nhớ rằng họ hiệp nhất trong cùng một đức tin.
  • Họ cầu nguyện.
  • Họ suy ngẫm Lời Chúa.
  • Họ quan tâm chăm sóc nhau và khích lệ nhau hầu việc Chúa.
  • Họ khích lệ nhau bằng những điều họ đã được kinh nghiệm và học biết.
  • Họ dự lễ Tiệc Thánh và nhớ lại sự hy sinh của Chúa Jêsus.
  • Đức Thánh Linh ban cho họ có quyền năng để chữa bệnh, chăm sóc và chia sẻ tin lành cho người khác.

Đáng chú ý là nhiều – nếu không nói là hầu hết – trong số những điều trên có thể xảy ra ngay cả khi các tín hữu không nhóm họp đông người. Thật vậy, các tín hữu trong hội thánh đầu tiên thường phải nhóm lại theo từng nhóm nhỏ tại nhà vì họ đối diện với sự bắt bớ. Tại nhiều quốc gia, Cơ Đốc nhân vẫn còn thực hiện theo cách đó vì họ bị hạn chế trong vấn đề thờ phượng Chúa. Một số “nhóm” chỉ có khoảng hai, ba người hoặc chỉ… một người.

Đồng thời, việc nhóm lại trực tiếp cũng thật sự quan trọng. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và được định để sống trong mối liên hệ với nhau. Có những điều đặc biệt xảy ra khi chúng ta gặp nhau, trò chuyện với nhau, mỉm cười hoặc vui đùa cùng nhau.

Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta trong tình trạng hiện nay?

Nó có nghĩa là nếu chúng ta lo lắng về việc tiếp xúc với người khác và thích tham dự giờ nhóm tại nhà hơn thì cũng không sao cả. Chúng ta không cần cảm thấy tội lỗi, vì Chúa hiểu rõ những sợ hãi và lo lắng của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể thực hiện theo tinh thần lời dạy của Chúa về việc nhóm lại để thờ phượng Chúa, cầu nguyện và học Lời Chúa cùng nhau. Chúng ta có thể chăm sóc, khích lệ nhau và chia sẻ Phúc Âm qua điện thoại, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại khác – và bằng nhiều cách sáng tạo mà Chúa bày tỏ.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu chúng ta vẫn muốn tiếp tục nhóm lại thì cũng không sao cả. Miễn là chúng ta thực hiện các biện pháp phòng ngừa về vệ sinh, chúng ta không cần cảm thấy tội lỗi về việc nhóm lại đông người, vì Chúa sẽ trân trọng lòng tin và sự quyết tâm nhóm lại của chúng ta. Chúng ta chỉ cần hành động có trách nhiệm – ví dụ như ở nhà nếu cảm thấy không khỏe hoặc đau họng, hoặc ho vào buổi sáng, vì lúc nào chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa với con dân Ngài tại nhà riêng.

Chúa quan tâm đến tấm lòng của chúng ta cũng như hành động của chúng ta. Chúng ta làm vui lòng Chúa khi động cơ của chúng ta đi theo ý muốn của Ngài.

Lạy Cha, Ngài biết con cảm thấy như thế nào về việc nhóm lại tại nhà thờ. Bất kể sự lựa chọn của con là gì, nguyện con tôn vinh Chúa với tấm lòng chân thật. Xin bày tỏ cho con thấy những cách sáng tạo để phục vụ Ngài và quan tâm đến người khác trong hoàn cảnh thử thách này.