DẤU HIỆU CHO THẤY BẠN ĐANG SỐNG TRONG MẶC CẢM SAI LẦM

Bạn có thường cảm thấy như mình đang chìm trong mặc cảm? Như thể bất cứ điều gì bạn làm cũng chưa đủ và bạn luôn muốn “trở nên tốt hơn”?

Tôi chưa phải là người con ngoan.

Tôi chưa làm tròn vai trò của người phối ngẫu/phụ huynh.

Tôi có thể là người bạn tốt hơn. Tôi nên là người bạn tốt hơn.

Tôi có thể làm tốt hơn ở trường học/nơi làm việc. Ở nhà. Trong nhà thờ.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao sự hoàn hảo như một đức tính tốt, từ đó bằng cách ranh mãnh, thế giới luôn thúc đẩy chúng ta luôn trở nên tốt nhất và không bao giờ thất vọng.

Nhưng khái niệm của Chúa về sự hoàn hảo thì khác – bởi vì chính Ngài là Đấng toàn hảo. Qua công tác của Chúa Jêsus trên thập tự giá, chúng ta có được sự công bình mà chúng ta không cần và cũng sẽ không bao giờ tự mình đạt được.

Đúng vậy, chúng ta không hoàn hảo. Đúng vậy, chúng ta cần phải cải thiện nhiều điều. Nhưng chúng ta không cần phải thường xuyên sống trong mặc cảm. Bởi vì chúng ta ở trong Chúa Jêsus, Ngài bao phủ chúng ta bằng sự hoàn hảo của Ngài.

False-Guilt_1

False-Guilt_2

False-Guilt_3

False-Guilt_4

False-Guilt_5

False-Guilt_6

False-Guilt_7

False-Guilt_8

False-Guilt_9

Chuyển ngữ: Ái Nhi

Biên tập: Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày

Nguồn: https://ymi.today/2022/01/signs-youve-been-living-under-false-guilt/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/