ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CHÚA

Bạn muốn tăng trưởng trong mối liên hệ với Chúa, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

Tin mừng là Chúa cũng muốn có mối liên hệ cá nhân với chúng ta và Ngài chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Tất cả những gì chúng ta phải làm là xây dựng trên nền tảng mà Ngài ban cho chúng ta.

Vâng, điều đó có thể sẽ rất khó. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta khó dành thời gian chất lượng với Chúa, nhưng chúng ta sẽ tăng trưởng khi gắn kết mình với Ngài. Và dù chúng ta đang ở giai đoạn nào, sẽ không bao giờ là quá trễ để chạy đến với vòng tay của Cha Thiên Thượng.

Bạn đã sẵn sàng phát triển mối liên hệ với Chúa? Đây là 5 cách để thực hiện!

What-It-Takes_Cover

What-It-Takes_1

What-It-Takes_2

What-It-Takes_3

What-It-Takes_4

What-It-Takes_5

What-It-Takes_6

What-It-Takes_7

Minh họa: YMI X @satria_why

Biên tập & Chuyển ngữ: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2022/10/what-it-takes-to-grow-our-relationship-with-god/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/