Bày tỏ Chúa Jêsus qua mạng xã hội

Có rất nhiều điều đã thay đổi trong suốt 25 năm qua. Bây giờ chúng ta liên lạc với nhau bằng Facebook nhiều hơn thư từ. Mọi người dành nhiều thời gian trên mạng xã hội hơn là trò chuyện trực tiếp. Chúng ta chia sẻ cuộc sống của mình bằng một bức ảnh tức thời trên Instagram.

Nhiều điều đã thay đổi, nhưng cũng có nhiều điều vẫn y nguyên. Việc truyền thông, giao tiếp vẫn khó khăn. Các mối quan hệ vẫn cần được đầu tư nhiều công sức. Và những người theo Chúa Jêsus vẫn có sứ mạng cần thực hiện là chia sẻ về tình yêu, lòng thương xót và ân điển của Ngài tại mọi nơi họ đến – ngay cả trên thế giới trực tuyến.

Kinh Thánh cung cấp nhiều sự dạy dỗ quan trọng về cách chúng ta giao tiếp với nhau và mối liên hệ với người khác. Những điều này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước sự nhanh chóng của thế giới công nghệ hiện nay. Những trang tiếp theo không phải là bảng hướng dẫn đầy đủ về những điều nên làm và không nên làm, nhưng bạn sẽ tìm thấy những nguyên tắc vượt thời gian để giúp bạn phản chiếu Đấng Christ trên không gian trực tuyến.