Chúa Giê-xu Là Ai?

Chúa Giê-xu là ai? Một giáo sư giỏi, người cầu toàn hay xét đoán, một người mất trí, chuyện kể của trẻ con? Bên ngoài có rất nhiều “phiên bản” về Chúa Giê-xu. Vậy còn ý tưởng cho rằng người đàn ông Do Thái đã sống cách đây 2.000 năm thực sự là Đức Chúa Trời thì sao? Ai có thể tin điều đó!? Có thể Chúa Giê-xu là một người tốt đã sống cách đây rất lâu—nhưng là Đấng sáng tạo thế giới? Điều này có thật không?…

Niềm tin cho rằng Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời chính là trọng tâm của Cơ Đốc giáo. Nhưng tuyên bố này nghe có vẻ buồn cười đối với nhiều người. Vậy, ngoài những điều chúng ta nghĩ mình biết và những điều do bạn bè hoặc bố mẹ kể lại, thì Chúa Giê-xu thực sự là ai?