Những Địa Danh Trong Kinh Thánh

Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu thật sự; và Kinh Thánh kể câu chuyện đáp ứng cho nhu cầu đó. Đó là câu chuyện về Áp-raham, Sa-ra, Ru-tơ, Đa-vít và Chúa Jêsus. Đó cũng là câu chuyện về Bết-lê-hem, Si-chem, Giê-ri-cô và Giê-ru-sa-lem. Liệu Chúa có muốn chúng ta chú ý đến những địa danh giống như chúng ta chú ý đến các nhân vật Kinh Thánh không? Câu trả lời là Có! Những địa danh này có tầm quan trọng hơn nhiều, chứ không chỉ là “sân khấu” cho kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Yếu tố địa lý đóng vai trò tích cực trong việc chuyển tải thông điệp của Kinh Thánh. Nếu bỏ qua yếu tố này, chúng ta sẽ bỏ lỡ một số điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta. Nếu quan tâm, chúng ta sẽ khám phá được những sự hiểu biết mới mẻ và thú vị về những câu chuyện mà chúng ta nghĩ mình đã biết. Vì câu chuyện nói đến nhu cầu sâu thẳm nhất của tôi là câu chuyện gắn liền với địa danh. Đó là lý do tại sao có yếu tố địa lý trong Kinh Thánh.