Phép Lạ Phục Sinh

Mỗi năm, các hội thánh trên khắp cả nước lại suy ngẫm về sự kiện phục sinh vinh quang bằng những chương trình đơn giản nhất hoặc công phu nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào bày tỏ đầy đủ vinh quang vĩ đại mà câu chuyện thật về sự phục sinh mang đến cho tấm lòng nhân loại.

Trong những trang sách này, phỏng theo quyển Sáu Phép Lạ Trên Đồi Gô-gô-tha: Vén Màn Câu Chuyện Phục Sinh của William Nicholson, bạn sẽ biết được mục đích đằng sau sự khổ nạn của Chúa Jêsus, cũng như ý nghĩa của hai hiện tượng siêu nhiên khi Ngài trút linh hồn. Khi suy ngẫm hai sự kiện lạ lùng này – mồ mả mở tung và sự sống lại của các thánh ở khu mộ Giê-ru-sa-lem – bạn sẽ kinh nghiệm sự tươi mới trong tấm lòng về vinh quang của sự phục sinh.