Thiên đường lạc mất

Sức mạnh của tính dục là rất lớn. Chủ đề về tình dục luôn đắt khách. Các công ty thương mại sử dụng tình dục để thu hút khách hàng mua đủ các loại sản phẩm, từ quần áo, mỹ phẩm đến ô tô và các kỳ nghỉ. Chúng ta bị tấn công dồn dập với những hình ảnh tình dục và khêu gợi trên tạp chí, phim ảnh và truyền hình, trong âm nhạc, trên các biển quảng cáo và nhất là trên Internet. Nói một cách đơn giản, chúng ta sống trong một xã hội tràn ngập tình dục và tự thỏa mãn.

Trong các trang sách tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét món quà tình dục tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban trong bối cảnh câu chuyện vĩ đại của Kinh Thánh. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu được mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời và những thách thức mà chúng ta tiếp tục đối mặt vì tội lỗi đã làm méo mó tất cả những gì Đức Chúa Trời thiết kế.

Hãy nhớ rằng: Đạo đức tình dục không chỉ là tránh những điều tội lỗi và sai trái, mà còn là trân quý điều quý giá, vì ích lợi của chúng ta và vì vinh quang của Đức Chúa Trời.