Tìm thấy sự hài lòng trong công việc

Có thể nào tìm thấy ý nghĩa trong một công việc dường như chẳng có kết quả không? Sẽ ra sao nếu tôi cảm thấy mình đang làm việc quá sức và không được trân trọng? Tôi quá lo lắng hay vẫn chưa quan tâm đủ đến công việc của mình? Chúa nghĩ gì về công việc của tôi? Công việc của tôi có quan trọng với Ngài hay không?

Đây là những vấn đề mà tác giả Kurt De Haan sẽ đề cập đến trong quyển sách này. Khi đọc qua từng trang sách, bạn sẽ được khích lệ bởi những điều Kinh Thánh nói về công việc và thái độ mà bạn nên có.