Tin Tức Về Niềm Hy Vọng

Ngày nay một số người muốn xây dựng Cơ Đốc giáo không có thập tự giá, bởi vì hình ảnh thập tự giá trông thật tàn bạo và nhục nhã. Một số người khác thì muốn Cơ Đốc giáo không có sự kiện phục sinh, bởi vì sự phục sinh thật huyền bí và siêu nhiên, không thể lý giải bằng khoa học. Điều này mâu thuẫn với tư duy lý luận của con người, và chắc chắn không có người học thức nào lại tin vào những điều như thế.

Nhưng Cơ Đốc giáo không có thập tự giá và ngôi mộ trống thì không phải là Cơ Đốc giáo nữa. Đó chỉ là món ăn tinh thần được phân phát với hy vọng hão huyền rằng chúng ta sẽ trở thành những con người tốt hơn. Đó chỉ là sự giáo huấn về đạo đức. Vấn đề của sự giáo huấn đạo đức đó là con người không thể làm theo. Họ không cần ai dạy bảo họ phải làm gì và sống ra sao.

Điều chúng ta cần không phải là lời giáo huấn về đạo đức mà là sự biến đổi. Chúng ta cần được thay đổi từ bản chất bên trong.

Tin tức tốt lành là quyền lực của ma quỷ và tội lỗi đã bị hủy diệt bởi thập tự giá và quyền lực của
sự chết đã bị phá tan bởi ngôi mộ trống. Chúa Jêsus đã sống lại, Ngài sống trong chúng ta và qua chúng ta, ban cho chúng ta năng quyền để sống đúng nghĩa.