Vì Sao Chúa Không Đáp Lời Tôi?

Bạn có trò chuyện với Chúa không? Bạn có trình dâng nan đề cho Chúa và cầu xin Ngài giúp đỡ không? Đôi khi chúng ta cầu xin điều gì đó mà không thấy Chúa đáp lời, chúng ta thường nghĩ có lẽ Chúa không tồn tại, hoặc nếu Ngài tồn tại thì Ngài không quan tâm đến bạn lắm.

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời cầu nguyện của những người cũng tranh chiến với vấn đề này. Thi Thiên 77 là một lời cầu nguyện như vậy, được viết bởi một người tên là A-sáp. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta thấy A-sáp gần như tuyệt vọng vì dường như Đức Chúa Trời đang bỏ mặc ông. Nhưng cuối lời cầu nguyện, A-sáp đã chuyển từ nỗi tuyệt vọng sang một niềm tin sắt son hơn nơi Chúa. Làm sao có thể như vậy được? Chúng ta sẽ xem xét lời cầu nguyện để tìm ra câu trả lời.