GỬI NHỮNG AI ĐANG BỊ TRẦM CẢM

Chúng tôi không biết phải nói gì hoặc phải làm gì để thể hiện sự quan tâm của chúng tôi dành cho bạn, nhưng chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng yên ủi và Ngài sẽ luôn bên bạn. Ngài phán với bạn và tôi qua Kinh Thánh. Nguyện bạn sẽ tin chắc vào lời hứa của Ngài.

DDC #1

DDC #2

DDC #3

DDC #4

DDC #5

DDC #6

Nội dung thư: Carol Lerh

Minh họa: Emilia Ting (@lightcollector)

Chuyển ngữ: Thanh Tuyền

Biên tập: Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày

Nguồn: https://www.ymi.today/2018/06/dear-depressed-christians/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/