HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG “KẺ PHÁ HOẠI” TÌNH BẠN

Tình bạn là món quà tuyệt vời Chúa ban – đó là lý do tại sao thật đau lòng khi tình bạn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những “kẻ phá hoại”.

Giống như bất kỳ mối liên hệ nào khác, tình bạn tốt đẹp và tin kính Chúa luôn cần sự vun đắp. Đôi khi, sẽ khó để chọn làm điều yêu thương đối với bạn mình, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy những điều không yêu thương dễ làm hơn. Nhưng thật sự thì đáng để chúng ta đầu tư cho một tình bạn tốt đẹp, vì nhờ tình bạn đó chúng ta sẽ được tôi rèn, được lớn lên và cũng sẽ nhìn thấy những lĩnh vực trong đời sống mà chúng ta cần được Chúa thay đổi.

Trong ngày Tình Bạn hôm nay, hãy dành chút thời gian để cảm ơn Chúa về những người bạn mà Ngài đặt để trong cuộc đời mình và hãy cầu nguyện cho họ. Và cũng hãy xin Chúa giúp chúng ta trân trọng và nuôi dưỡng những tình bạn này, cũng như bảo vệ tình bạn của mình trước những “kẻ phá hoại”.

Friendship_Cover

Friendship_1

Friendship_2

Friendship_3

Friendship_4

Friendship_5

Friendship_6

Friendship_7

Friendship_8

Nội dung và Minh họa: YMI X @clara_draws18

Chuyển ngữ & Biên tập: ODB Việt Nam

Biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2022/07/beware-of-these-friendship-spoilers/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/