KHI CHÚA DƯỜNG NHƯ IM LẶNG

Những lúc Chúa dường như im lặng là khoảng thời gian đau đớn khi phải trải qua, và quãng thời gian đó giống như bóng tối bao phủ màn đêm. Hầu hết chúng ta đều đã trải qua những lúc như vậy, ít nhất một lần trong đời. Và khi ở trong hoàn cảnh đó, sự im lặng dường như vô tận và khiến chúng ta thật nản lòng. Làm thế nào để chúng ta tiếp tục bám vào Chúa và tìm kiếm tiếng phán của Ngài trong mỗi thăng trầm của cuộc sống? Hãy mở ra sách Thi Thiên để tìm thấy phương cách mà chúng ta có thể đối diện.

God-Seems-Silent_Cover

God-Seems-Silent_1

God-Seems-Silent_2

God-Seems-Silent_3

God-Seems-Silent_4

God-Seems-Silent_5

Nội dung & Minh họa: YMI X Wei (@alifepast25) X Kate (@thequirkate)

Chuyển ngữ & Biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2020/11/when-god-seems-silent/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/