NHỮNG LỜI BIỆN HỘ TINH VI NGỤY TRANG DƯỚI “SỰ TIN KÍNH”

Tất cả chúng ta đều từng nghĩ hoặc nói điều gì đó để ngụy biện hay “thuộc linh hóa” những quyết định/ hành động của mình.

“Tôi lo ngại rằng…”

“Tôi cần thời gian để cầu nguyện về điều đó.”

“Chúa kêu gọi tôi làm điều khác.”

Mặc dù về bản chất, những cụm từ đó không có gì sai, nhưng sâu thẳm trong lòng chúng ta biết có điều gì đó.

Có thể là chúng ta không muốn làm việc gì đó nữa, hoặc có điều gì đó khiến chúng ta phiền lòng, nhưng chúng ta lại không muốn làm tổn thương hay khiến người khác thất vọng. Vì vậy, chúng ta dùng những từ ngữ Cơ Đốc và đưa Chúa vào câu chuyện để người khác sẽ không (hoặc không thể) chất vấn động cơ của chúng ta.

Bạn có thường sử dụng những cụm từ này (dù vô tình hay cố ý) để biện hộ cho những hành vi không thật sự đẹp lòng Chúa không?

Subtle-Things #1

Subtle-Things #2

Subtle-Things #3

Subtle-Things #4

Subtle-Things #5

Subtle-Things #6

Subtle-Things #7

Chuyển ngữ: Huỳnh Kiên

Biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2022/02/the-subtle-things-we-do-that-we-disguise-as-godly/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/