SUY NGẪM TRƯỚC GIỜ “ĐÓNG CỬA”

Từ 0 giờ ngày 9/7, những cánh cửa tại thành phố Hồ Chí Minh phải “đóng lại” trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Hình ảnh “cánh cửa đóng” lại một lần nữa trở thành điều đáng để chúng ta suy ngẫm trong lúc đầy rối ren. “Cánh cửa đóng” có ý nghĩa gì trong Kinh Thánh? Mời bạn suy ngẫm 7 điều sau đây:

1. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta về sự bảo vệ đặc biệt của Chúa.

Chúa đóng cửa tàu lại, để [Nô-ê] ở bên trong. Sáng Thế Ký 7:16 (BD 2010)

Giữa thế giới gian ác và tội lỗi, Nô-ê được Kinh Thánh mô tả là “người công chính và trọn vẹn; ông cùng đi với Đức Chúa Trời” (Sáng. 6:9). Ông đã vâng lời Chúa đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình khi Chúa có kế hoạch hủy diệt mọi loài trên mặt đất. Khi mọi việc hoàn tất, Nô-ê vào tàu cùng gia đình và các loài vật y như Chúa phán dặn. Rồi Chúa đóng cửa tàu lại. Nô-ê và gia đình ông đã được an ninh trong sự bảo vệ của Chúa dù bên ngoài cánh cửa ấy là sự hủy diệt của nước lụt.

2. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta về sự can thiệp của Chúa để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại. Sáng Thế Ký 19:10

Lót là người cháu của Áp-ra-ham, ông đã chọn để sống ở Sô-đôm, một thành phố đầy tội lỗi. Sống giữa một dân gian ác, Lót đã nhiều lần thỏa hiệp những giá trị đức tin của mình. Nhưng Chúa đầy lòng thương xót đã can thiệp để ngăn chặn việc Lót hiến con gái mình để thỏa mãn nhục dục của đám đông tội lỗi (Sáng. 19:1-11). Khi Chúa quyết định hủy diệt thành bằng lửa, Ngài đã một lần nữa can thiệp khi Lót chần chừ ra khỏi Sô-đôm, Ngài đã “nắm tay kéo ông… ra khỏi thành” (Sáng. 19:16).

3. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta về sự tin cậy và vâng lời Chúa.

Bà và các con mình vào nhà, đóng cửa lại. Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào. II Các vua 4:5

Người vợ góa của một tiên tri đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, bà sắp mất thêm hai đứa con trai vì chủ nợ đòi bắt con của bà làm nô lệ. Bà đã kêu cứu với Ê-li-sê và Chúa đã dùng ông để bày tỏ phép lạ của Ngài. Qua sự tin cậy và vâng lời của bà góa, Chúa đã làm phép lạ diệu kỳ bắt đầu từ bình dầu nhỏ còn lại của gia đình bà. Sau khi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, bà và các con vào nhà, đóng cửa lại rồi rót dầu vào số bình đó. Bà cứ rót cho đến khi tất cả các bình đều đầy thì dầu liền ngừng lại. Bà lấy dầu đi bán để trả nợ, rồi sinh sống với số dầu còn lại.

4. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta rằng Chúa là nơi trú ẩn của chúng ta.

Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua. Ê-sai 26:20

Ê-sai 26 là bài ca vui mừng về sự giải cứu mà Chúa sẽ đem đến. Dù Chúa đã, đang và sẽ thực hiện sự phán xét của Ngài trên thế giới nhưng Ngài sẽ bảo vệ những người thuộc về Ngài. Ê-sai đang nói tiên tri về một thời kỳ mà Chúa mời gọi con dân Ngài đến tìm nơi trú ẩn trong Ngài cho đến khi cơn thịnh nộ của Ngài qua đi. Thật cảm ơn Chúa vì trong Ngài, chúng ta được cứu rỗi và được thoát khỏi sự phán xét trong ngày cuối cùng. Đây là sự khích lệ và an ủi tuyệt vời cho chúng ta khi nghĩ về tương lai, để cứ vững tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh của hiện tại.

5. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta về sự cầu nguyện trong nơi kín đáo.

Khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Ma-thi-ơ 6:6

Sự cầu nguyện là một đặc ân Chúa dành cho chúng ta, nhưng sự cầu nguyện có thể trở thành hình thức khi chúng ta quan tâm đến điều người khác nghĩ hay cầu nguyện với một động cơ sai trật. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong nơi riêng tư để chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài, tương giao với Ngài. Trong nơi kín đáo đó, chính Ngài sẽ lắng nghe chúng ta và phán dạy chúng ta.

6. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta rằng cơ hội sẽ khép lại vào một lúc nào đó.

Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: ‘Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi!’ Chủ sẽ trả lời: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu.’ Lu-ca 13:25

Dù cánh cửa cứu rỗi được mở ra cho mọi người nhưng cơ hội đó sẽ qua đi nếu chúng ta khước từ bước vào, đến một lúc cánh cửa sẽ đóng lại và ai ở ngoài cánh cửa đó sẽ bị hư mất. Chúa Jêsus là cánh cửa (Giăng 10:9) để hễ ai bước vào qua Ngài thì sẽ được cứu rỗi. Vì vậy, hãy bước qua cánh cửa này ngay hôm nay trong lúc vẫn còn cơ hội.

7. “Cánh cửa đóng” nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi.

Cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” Giăng 20:19

Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, các môn đồ đã vô cùng sợ hãi và cảm thấy dường như mất tất cả. “Tai họa” thình lình ập đến cho người thầy mà họ yêu quý, vô số cảm xúc xâm chiếm họ đến nỗi họ quên mất những gì Chúa đã phán. Họ sợ hãi khi nghĩ về tương lai và mất phương hướng cho cuộc sống hiện tại. Tất cả những gì họ có thể nghĩ đến là vào một căn phòng rồi đóng chặt cửa. Nhưng Chúa Jêsus phục sinh đã đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” Các môn đồ đã vỡ òa trong vui mừng khi nhìn thấy Chúa, mọi sợ hãi của họ đều tan biến. Chúng ta không cần phải sợ hãi khi đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi vì Chúa của chúng ta là Đấng đã chiến thắng ngay cả sự chết để ban sự sống đời đời cho mọi người tin.

Chúa đang phán gì với bạn đằng sau cánh cửa đóng? Nguyện bạn gặp gỡ chính Chúa trong nơi riêng tư đó để được tiếp thêm sức lực cho hành trình phía trước.

Tác giả: Sarang Mai

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/tieu-diem/