Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút ngồi cạnh giường của anh trai bạn tôi khi anh ấy qua đời; khung cảnh bình thường bỗng trở nên lạ thường. Ba anh em chúng tôi đang trò chuyện thầm thì chúng tôi nhận ra hơi thở của Richard trở nên nặng nề hơn. Chúng tôi tập hợp lại quanh anh ấy, quan sát, chờ đợi và cầu nguyện. Khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng, nó như một giây phút thiêng liêng, sự hiện diện của Chúa bao phủ chúng tôi giữa những nước mắt cho một người tuyệt vời chết ở tuổi tứ tuần.

Nhiều anh hùng đức tin đã kinh nghiệm sự thành tín của Chúa khi họ qua đời. Chẳng hạn, Gia-cốp đã thông báo ông sẽ sớm “sum họp với tổ tiên” (Sáng. 49:29-33). Giô-sép, con trai của Gia-cốp cũng thông báo về cái chết sắp đến của mình: “Tôi sắp qua đời”, ông nói với các anh em của mình trong lúc chỉ dẫn họ làm thế nào để giữ vững đức tin. Ông dường như sắp an nghỉ, nhưng vẫn thiết tha rằng anh em mình sẽ tin cậy Chúa (50:24).

Không ai trong chúng ta biết mình sẽ trút hơi thở cuối cùng lúc nào và như thế nào, nhưng chúng ta có thể xin Chúa giúp chúng ta tin cậy rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Chúng ta có thể tin nơi lời hứa rằng Chúa Jêsus sẽ chuẩn bị một chỗ ở cho chúng ta trong nhà Cha Ngài (Giăng 14:2-3).