Kiệt tác điêu khắc của nghệ nhân Doug Merkey có tên Ruthless Trust (tạm dịch Lòng Tin Bám Víu) mô tả hình ảnh người đàn ông bằng đồng bám víu cách tuyệt vọng vào thập tự giá làm bằng gỗ cây hồ đào. Ông viết: “Đây là cách diễn đạt đơn giản về thái độ thích hợp mà chúng ta cần có trong cuộc sống – vô cùng mật thiết và phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng Christ và Phúc Âm”.

Đó là lòng tin mà chúng ta nhìn thấy trong hành động và lời nói của người phụ nữ vô danh ở Mác 5:25-34. Căn bệnh rong huyết của bà kéo dài suốt mười hai năm (c.25). “Bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm” (c.26). Nhưng khi nghe về Chúa Jêsus, bà tìm cách gặp Ngài, chạm vào Ngài và “cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành” (c.27-29).

Bạn có bao giờ ở trong bước đường cùng chưa? Bạn có từng ở trong hoàn cảnh kiệt quệ chưa? Những ai lo lắng, tuyệt vọng, mất mát, đau khổ không cần phải sống trong tuyệt vọng nữa. Chúa Jêsus vẫn luôn đáp lại đức tin của chúng ta trong lúc tuyệt vọng – giống như đức tin của người phụ nữ khốn khổ này và như được khắc họa trong bức tượng của Merkey. Đức tin này được bày tỏ trong lời thánh ca của tác giả Charles Wesley: “Cha ơi, con trông cậy Ngài, con biết không có sự giúp đỡ nào khác”. Nếu bạn không có đức tin đó, hãy cầu xin Chúa giúp bạn tin cậy Ngài. Bài thánh ca của Wesley kết thúc bằng lời cầu nguyện: “Lạy Đấng là khởi nguyên của đức tin, con giao phó mọi mệt nhọc cho Ngài, mắt con ngửa trông Ngài; Xin cho con có đức tin nơi Ngài! Vì tâm hồn con sẽ héo mòn nếu thiếu điều đó”.