“Đỡ đòn số bốn!”

Khi tôi bắt đầu học đấu kiếm ở trường phổ thông, huấn luyện viên thường hô to tư thế phòng ngự chính xác (“đỡ đòn”) để chặn đòn tấn công của ông. Khi ông vung kiếm lao đến và đâm thẳng thì tôi phải chú ý lắng nghe và đỡ đòn ngay lập tức.

Sự chú ý lắng nghe như vậy nhắc tôi nhớ đến lời Kinh Thánh dạy về sự vâng lời tức khắc trước cám dỗ tình dục. Trong I Cô-rinh-tô 6:18, Phao-lô viết cho các tín hữu đang bị cám dỗ bởi nạn mãi dâm ở đền thờ ngoại bang. Ông truyền cho họ rằng: “Hãy tránh sự gian dâm.” Nhiều lúc chúng ta phải “đứng vững” giữa những hoàn cảnh đầy thử thách (Ga. 5:1, Êph. 6:11). Thế nhưng, trong thực tế, Kinh Thánh hô to tư thế phòng thủ tốt nhất của chúng ta là: “Hãy chạy đi!”

Hành động tức thì sẽ giúp chống lại sự thỏa hiệp. Những thỏa hiệp nhỏ có thể dẫn đến những thất bại thảm hại. Một suy nghĩ không được kiềm chế, một cái liếc nhìn sai chỗ trên mạng internet, một mối liên hệ ve vãn khi đã kết hôn ― đều là những bước đưa chúng ta đến nơi không nên đến và đẩy chúng ta xa khỏi Chúa.

Khi chúng ta chạy trốn khỏi cám dỗ, Chúa cũng cung ứng nơi trú ẩn cho chúng ta. Qua sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, Ngài ban hy vọng, sự tha thứ và một khởi đầu mới, dù chúng ta từng ở đâu và làm gì. Khi chúng ta chạy đến với Chúa Jêsus trong sự yếu đuối của mình, Ngài ban sự tự do để chúng ta sống nhờ sức lực của Ngài.