Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. – Ma-thi-ơ 2:11

Những vị khách đến vào ngày lễ Giáng Sinh đã mang theo những món quà – dù họ thích hay không thích! Vàng cũng không phải là quá tệ. Còn nhũ hương và mộc dược thì sao? Nhũ hương là một loại nhựa thơm hoặc dầu thơm có thể được sử dụng làm nước hoa. Trong thời của câu chuyện giáng sinh, nhũ hương được dùng để đốt khi dâng sinh tế làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không thấy nhũ hương trong khu vực hộ sinh ngày nay. Đối với mộc dược cũng vậy. Mộc dược chủ yếu được sử dụng để bảo quản cơ thể người chết, ngăn chặn sự bốc mùi trước khi được chôn cất. Đây là những món quà giáng sinh thật kỳ lạ. Có thể những nhà thông thái này cũng không thực sự thông thái lắm!

Nhưng thực sự thì những món quà này bày tỏ lý do Chúa Jêsus giáng sinh. Ngài là vua (vì thế mà có vàng) sẽ chết thay chúng ta (vì thế mà có mộc dược) như một sinh tế (vì thế mà có nhũ hương).

Click vào đây để quay lại trang web Giáng Sinh.