Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 9:1-7

Câu gốc: Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ê-sai 9:5

Cái giá của chiến tranh là quá đắt. Một trang web thống kê rằng có hơn 60 quốc gia hiện đang tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang. Vậy thì khi nào chiến tranh sẽ kết thúc và theo cách nào? Chúng ta muốn hòa bình, nhưng không phải trả giá bằng công lý.

Chúa Jêsus sinh ra trong thời kỳ ‘hòa bình’, nhưng hòa bình đó phải trả giá bằng việc bị áp bức nặng nề. Hòa Bình La Mã tồn tại chỉ bởi vì La Mã đã tiêu diệt mọi phe đối lập bằng sức mạnh quân sự của họ.

Bảy trăm năm trước thời kỳ tương đối hòa bình đó, các đội quân thù nghịch chuẩn bị xâm lược thành Giê-ru-sa-lem. Trước cái bóng của chiến tranh đang chực chờ, Đức Chúa Trời đã đưa ra một tuyên bố đặc biệt với dân sự Ngài rằng: “Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết, nay được ánh sáng chiếu rọi” (Ê-sai 9:2). “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta… Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận”. Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ (Ma-thi-ơ 1:22-23; xem thêm Ê-sai 7:14).

Hằng năm, chúng ta đều được nhắc về một em bé nằm trong máng cỏ. Nhưng hài nhi bé bỏng đó cũng chính là Chúa Toàn Năng, là “Đức Giê-hô-va vạn quân” (Ê-sai 13:13). Một ngày nào đó, Ngài sẽ trị vì “trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính” (Ê-sai 9:7). Dưới sự trị vì của Chúa Bình An, sẽ không ai bị áp bức cả. —TIM GUSTAFSON

Lạy Cha, chúng con không thể đủ lời để bày tỏ hết lòng biết ơn Ngài vì Con Ngài đã đến, chịu chết và sống lại để phục hòa chúng con lại với Ngài. Cảm tạ Chúa vì Đấng Christ sẽ cai trị thế giới này trong sự hòa bình và công chính.

CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CŨNG CHÍNH LÀ SƯ TỬ CỦA CHI PHÁI GIU-ĐA.

Trở lại trang dự án Giáng Sinh Trông Đợi Lời Hứa Của Chúa để xem thêm nội dung khác.