Lạy Chúa, Ngài là Đấng thiết lập hôn nhân cho loài người và Ngài cũng ban những chỉ dẫn để chúng con kinh nghiệm phước hạnh trọn vẹn trong hôn nhân. Hôm nay con cầu nguyện cho hôn nhân của cha mẹ. Xin Chúa làm mới lại mối quan hệ hôn nhân của cha mẹ con để tình yêu giữa cha mẹ càng thêm ngọt ngào, càng thêm sắt son như thuở ban đầu. Xin tình yêu Chúa chan hòa những khác biệt. Xin năng quyền của Chúa chữa lành những tổn thương. Xin ân điển Ngài khỏa lấp những yếu đuối. Xin gia thêm tình yêu, sự cảm thông, lòng bao dung trong hôn nhân của cha mẹ con để mỗi ngày luôn là những ngày phước hạnh khi hôn nhân ở trong Chúa.

Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. (I Cô-rinh-tô 13:4-7)

Ngày 2: Cầu nguyện cho công việc của cha mẹ

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ