Nhưng thiên sứ bảo [những người chăn chiên]:… “vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi… Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” – Lu-ca 2:10-14

Ai là người đầu tiên được nghe những sự kiện làm thay đổi thế giới? Tổng thống, các nhà lãnh đạo thế giới, chính phủ – còn những người chăn chiên thì sao? Đức Chúa Trời không thông báo sự giáng sinh của Con Ngài cách bí mật với những người “quan trọng”. Ngài thông báo cho những con người bình thường. Những người chăn chiên đang ở ngoài đồng, cách xa mọi người và cơ thể hôi hám mùi chiên. Nhưng vì sao Đức Chúa Trời báo tin cho họ trước tiên? Bởi vì Ngài muốn tất cả mọi người đều có thể trở thành gia đình của Ngài. Gia đình này không chỉ dành cho những người cảm thấy mình “tốt đẹp” hoặc “quan trọng”; nhưng dành cho những người cảm thấy mình bị khước từ, bỏ rơi hoặc bị quên lãng.

Thông điệp được rao báo là “bình an dưới đất, ân ban cho người!” Đây không chỉ là sự hòa thuận với nhau, mà là lời hứa về sự bình an và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Phần lớn chúng ta đã sống ích kỷ, chối bỏ Chúa, làm tổn thương Ngài và những người xung quanh. Chúng ta đáng bị Ngài nổi giận và từ bỏ, nhưng Ngài làm hòa lại với chúng ta và chấp nhận chúng ta.

Click vào đây để quay lại trang web Giáng Sinh.