Rồi [một trong hai tên cướp] nói: “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.” – Lu-ca 23:42-43

Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, có hai tên cướp cũng bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Nhận biết mình bất lực và sắp chết, một trong hai người đã cầu xin Chúa Jêsus: “khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin hãy nhớ đến con!” Tên cướp này biết Chúa Jêsus là Vua của vương quốc đời đời, không hề sụp đổ. Anh cũng nhận biết rằng anh không có cách gì để đến được nơi đó.

Chúa Jêsus nói với tên cướp này rằng anh sẽ được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời vào ngày hôm đó, ngay khi anh trút hơi thở cuối cùng. Nếu bạn nghĩ mình quá xấu xa, không thể được Chúa chấp nhận, hoặc đã quá trễ để phó thác cuộc đời mình cho Chúa, thì hãy nghĩ lại! Nếu ngay cả tên cướp này, người đã bị đóng đinh vì tội ác của mình, còn có thể được Chúa Jêsus cứu, thì bạn cũng vậy. Khi anh kêu cầu Chúa Jêsus cứu giúp, anh nhận được sự sống mới – và một gia đình hoàn toàn mới. Đây là lời Đức Chúa Trời hứa với chúng ta: khi tin Chúa Jêsus, chúng ta thuộc về một gia đình mới – gia đình của Đức Chúa Trời – trong vương quốc của Ngài. Vì vậy, sau khi qua đời tên cướp được ở với Chúa Jêsus trong “Pa-ra-đi”.

Click vào đây để quay lại trang web Giáng Sinh.