Tác giả

xem hết

bài viết của Karen Kwek

Tại Bàn Của Vua

Bác sĩ thú y cho biết: "Chú chó sẽ sống, nhưng chân của nó sẽ phải cắt bỏ". Chú chó lai đi lạc mà bạn tôi chở đến đã bị một chiếc ô tô cán qua. Số tiền phẫu thuật cho chú chó con rất lớn và nó sẽ cần được chăm sóc khi hồi phục. "Cô có phải là…