Tác giả

xem hết

bài viết của Con Campbell

Mạnh Mẽ Bởi Ân Điển

Trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ, hình phạt cho việc đào ngũ là tử hình. Nhưng quân đội của liên bang miền Bắc hiếm khi tử hình những người đào ngũ vì tổng tư lệnh của họ – Abraham Lincoln, đã ân xá gần hết. Điều này khiến Edwin Stanton, Bộ trưởng Chiến tranh tức giận vì ông tin rằng…