Hiếm có câu Kinh Thánh nào nói rõ ràng về tình yêu của Đức Chúa Trời như Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Vậy tại sao không dành chút thời gian để suy gẫm xem tình yêu của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì với bạn? Hãy đọc tuyển tập những bài tĩnh nguyện và những tài liệu khác của chúng tôi để có một sự hiểu biết và một sự trân trọng mới mẻ về tình yêu bao la của Ngài dành cho bạn.


10 Bài Tĩnh Nguyện dựa trên Giăng 3:16

Hãy đọc những bài tĩnh nguyện trong Ấn Bản Đặc Biệt Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương của Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày.

Video đặc trưng

Xin mời quý vị lắng nghe lời cảm ơn và chúc mừng Giáng Sinh từ Giám Đốc Mục Vụ, Mục sư Rick DeHaan gởi đến với quý vị và gia đình.


Mời quý vị xem câu chuyện cuộc đời của Joseph để thấy Chúa đã thay đổi cuộc đời của một người tan vỡ như thế nào khi anh dâng tất cả những mảnh vỡ cho Ngài.Nghe Nhạc

Thời gian suy gẫm của bạn sẽ trở nên đặc biệt khi nghe những bài nhạc này. Hãy nhấn vào biểu tượng nghe nhạc và nhấn "View Track" để đọc thông tin về bài thánh ca.
Đọc Thêm

Hãy đọc những tập sách Khám Phá Theo Chủ Đề để có một cái nhìn tươi mới về những phương diện khác nhau trong tình yêu của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi có một số hình ảnh để bạn có thể chia sẻ nhằm khích lệ người thân và bạn bè của mình, và những tài liệu truyền giảng để giúp bạn chia sẻ tình yêu của Chúa với người khác.

Chúng tôi cũng muốn lắng nghe những chia sẻ từ bạn! Hãy chia sẻ những suy gẫm của bạn để khích lệ người khác trong gia đình Đức Chúa Trời. Hãy viết, vẽ hoặc chụp hình và chia sẻ qua ứng dụng Instagram, sử dụng hashtag #ViChuaYeuThuongToi.